Forskjellen på et betalingskort og et kredittkort

Et bankkort, også ofte omtalt som et betalingskort, er noe så godt som alle nordmenn har. I alle fall når man er over en viss alder, men den nedre aldersgrensen for å ha et bankkort blir stadig lavere med årene. Nå til dags ser man 11-åringer ha eget betalingskort, noe som kanskje er greit når vi hvert eneste år beveger oss nærmere på veien mot et kontantløst samfunn. Men reglene for et kredittkort er langt strengere, og måtene de to kortene fungerer på er også noe ulike.

De største forskjellene er pengestrømmen

Med et bankkort eller betalingskort så kan man betale i butikker og på nettet med de pengene man har på konto til enhver tid. Er kontoen tom, så får man heller ikke betalt. Følgelig er det ens egne penger man har disponibelt gjennom et slikt kort. Det er dette som er den største forskjellen fra et kredittkort. For med sistnevnte er det ikke ens egne penger man bruker, men faktisk banken.

Et kredittkort byr med andre ord på en form for lån, mens et betalingskort kun fungerer når man selv har penger på kontoen. Følgelig har de nokså forskjellige bruksområder, der et kredittkort kanskje har flere fordeler.

Flere bonuser med kredittkort


Et betalingskort lar deg betale med det i butikken – og ikke så mye mer enn det. Det er en annen stor forskjell i forhold til norske kredittkort, som gir deg rabatter, fordeler og faktisk bonuser på kjøp hvis du betaler med det respektive kortet. Også dette er en ganske stor forskjell, som alene gjør det verdt å bytte ut betalingskortet med et av de mange kredittkortene som tilbys av norske banker. De fleste vil nok uansett velge å ha begge deler, og så kan man selv finne ut når det lønner seg å bruke de ulike kortene.

Veldig forskjellige vilkår og regler

Mens aldersgrensen for bankkort er nokså lav, så er reglene strengere på kredittkortmarkedet. Det er nemlig 18 års aldersgrense for å søke om kredittkort i norske banker, noe som er lovfestet i den norske loven. Dermed er det ingen vei rundt dette. I tillegg må man igjennom en ganske streng søkeprosess og kredittvurdering før man eventuelt får et slikt kort fra en av landets mange banker, noe som ikke er tilfellet for et vanlig betalingskort. Sistnevnte får man nemlig så lenge man åpner en konto hos en eller annen bank i landet.

Referanser:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-06-25-46/KAPITTEL_3#%C2%A754b

https://www.finansportalen.no/andre-valg/artikler/dine-rettigheter-og-plikter-ved-kredittkjop/

WordPress › Error

There has been a critical error on this website.

Learn more about troubleshooting WordPress.